BRF Linjefarten 1 | 769623-7275

Mäklarinformation


Bostadshuset Allén ligger i hjärtat av HG7 och är en kraftfull byggnad som väcker starka associationer till platsens industrihistoria. Arkitekten Johannes Norlander har inspirerats av äldre fabriksbyggnader, något som inte minst märks på de stora spröjsade industrifönstren och husets urbana uttryck. 

Orangeriet är ett hus som förenar det bästa av två världar: de goda kvaliteterna i ett villaboende och det enkla livet i lägenhet. Arkitekterna Henrik Frick och Johan Arrhov har, som i kontrast mot Allén, klätt fasaden i ljuspigmenterad betong och byggnaden har stora fönster som går ända ner till golvet. Området HG7 hålls samman av gaturum, park och grönområden skapade av den prisbelönta landskapsarkitekten Johan Paju.


Organisationsnummer
769623-7275

När byggdes huset
2014

Antal bostadsrätter
78 st totalt
43 st - Hammarby Allé 51-55
35 st - Textilgatan 21-25

Antal lokaler/hyresgäster
4 st uthyrningslokaler belägna i Allén.
3 st hyresgäster - Studio HG7, Yogayama och Massproductions

Är föreningen äkta/oäkta
Äkta förening

Äger föreningen marken eller är det en tomträtt
Föreningen äger marken

Gemensamhetsanläggningar
Fastigheten Linjefarten 1 är delägare i gemensamhetsanläggningarna:

Linjefarten GA:1 – Bärande pelare
Linjefarten GA:2 – Undercentral, värme-, dag-, spillvatten, tappvatten, elledning, sopsug m.m.
Linjefarten GA:3 – Gård, miljörum, miljöstation m.m.
Mårtensdal GA:1 – Sopsuganläggning

Samfällighetsförening
Bostadsrättsföreningen Linjefarten 1 är medlem i Linjefarten samfällighetsförening som utöver förvaltning av ovanstående gemensamhetsanläggningar även hanterar gemensamhetslokalerna. Samfälligheten inkluderar även föreningarna Linjefarten 2 samt Båtturen 1.

El-leverantör
Ellevio

Uppvärmning
Fjärrvärme – Stockholm Exergi

Ventilation
Bostäderna har mekanisk frånluftsventilation FX och lokalerna FTX.

OVK
Utfört i lägenheter augusti 2014. Lokaler 2019.

Försäkring
Fastigheterna är försäkrade hos Länsförsäkringar. Bostadsrättsinnehavaren måste teckna separat bostadsrättstilläggsförsäkring.

Bredband & TV 
Huset är anslutet till fibernät med möjlighet till IP-TV, höghastighetsinternet (upp till 1000 Mbit) och IP-telefoni. Tjänsteleverantör är Ownit.

Hiss
Hiss finns i båda husen.
Allén har sex plan med bostäder, ett lokalplan och källare.
Orangeriet har sex plan med bostäder, plus entréplan och källare.

Har föreningen genomfört några större renoveringar/ombyggnationer och i så fall när
Oscar Properties har jobbat med garantiåtgärder efter besiktningarna.

Finns det några kommande reparationer eller ombyggnader som föreningen planerar att genomföra
Inte för tillfället.

Föreningens ekonomi

  • Föreningen genomförde en amortering på 7 miljoner kronor under 2018.
  • Andelstal: Linjefarten 1 - 41,90%, Linjefarten 2 - 33,90% och Båtturen 1 - 24,20% enligt nyttjanderättsavtal.

Har det diskuterats någon avgiftsförändring
Inga planerade förändringar

Vad ingår i avgiften

  • Värme - vattenburen golvvärme. (Badrum har elektrisk golvvärme som är ansluten till lägenhetens el-central och betalas därför av den boende).
  • Vatten
  • Bredband (100 Mbit) och ca 20 digitalkanaler.
  • Utvändig fönsterputs 2 ggr / år för svåråtkomliga fönster. Gatufasad och inglasade balkonger.
  • Grovsopcontainer minst 2 ggr / år.

Godkänns juridisk person
Nej

Godkänner föreningen delat ägande (ex förälder/barn)
Ja

Minsta ägarandel för en av parterna
1%

Vilka gemensamhetslokaler finns
Biograf, gymanläggning, spa (torr- och ångbastu), hundspa samt aktivitetsrum. Samtliga gemensamhetslokaler är belägna inom Brf Linjefarten 2s fastighet.

Sopsortering
Det finns ett miljörum beläget i Brf Linjefarten 2. På Orangeriets husgavel finns sopsug med tre fraktioner för restavfall, tidningar samt matavfall.

Finns någon gemensam tvättstuga
Nej

Förråd
Källarförråd

Barnvagnsrum
Finns på Textilgatan 23 och 21 samt i Allén

Cykelrum
Finns inga cykelrum. Cykelställ finns på innergården.

Garage/parkering
Ett garageplan finns under mark.
Kötiden varierar beroende på hur många försäljningar/uppsägningar det är i föreningarna då det är tre föreningar som delar garaget. Det har hittills varit ca 3-6 månaders väntetid, ibland längre.
Det finns vanliga enkelplatser, dubbelplatser (på längden) samt ett antal laddplatser för elbil. Enkelplatserna kostar 1 900 kr/mån, dubbelplatserna kostar 2 400 kr/mån.
En avgift på 500 kr/mån tas ut om man använder el på laddplatserna. Det finns fyra MC--platser totalt och de kostar 300 kr/mån.

Tar föreningen ut någon överlåtelseavgift
Ja, överlåtelseavgiften är 1183 kr (2,5% av prisbasbeloppet 2020) och betalas av köparen.

Tar föreningen ut någon pantsättningsavgift
Ja, pantsättningsavgiften är 473 kr (1% av prisbasbeloppet 2020)

Energideklaration
Slutförd vintern 2020. Energiklass C för båda husen.

Var beställs mäklarbild
Via Fastum och denna länk https://adex.sumsys.se/forms/custom_form.aspx?key=form_maklarbild
Går även bra att ringa 90 220.

Utdrag från lägenhetsregistret samt panter hanteras av
Fastum

Vart skickas ansökan om in/utträde samt överlåtelsehandlingarna
BRF Linjefarten 1
Hammarby Allé 51 B
120 30 Stockholm

Senast uppdaterad 2019-09-02.
Besöksräknare

22 534 besökare sedan 2016-10-09

Arkivet