Mäklarinformation


Bostadshuset Allén ligger i hjärtat av HG7 och är en kraftfull byggnad som väcker starka associationer till platsens industrihistoria. Arkitekten Johannes Norlander har inspirerats av äldre fabriksbyggnader, något som inte minst märks på de stora spröjsade industrifönstren och husets urbana uttryck. 

Orangeriet är ett hus som förenar det bästa av två världar: de goda kvaliteterna i ett villaboende och det enkla livet i lägenhet. Arkitekterna Henrik Frick och Johan Arrhov har, som i kontrast mot Allén, klätt fasaden i ljuspigmenterad betong och byggnaden har stora fönster som går ända ner till golvet. Området HG7 hålls samman av gaturum, park och grönområden skapade av den prisbelönta landskapsarkitekten Johan Paju.

All information nedan är uppdaterad och aktuell.


Organisationsnummer
769623-7275

När byggdes huset
2014

Antal bostadsrätter
78 st totalt
43 st - Hammarby Allé 51-55 B
35 st - Textilgatan 21-25

Antal lokaler/hyresgäster
4 st uthyrningslokaler belägna i Allén.
Lokal 1 - Kontrast
Lokal 2 - POC Sports
Lokal 3 - YogaHub Sjöstaden 
Lokal 4 - Studio HG7

Är föreningen äkta/oäkta
Äkta förening

Äger föreningen marken eller är det en tomträtt
Föreningen äger marken

Gemensamhetsanläggningar
Fastigheten Linjefarten 1 är delägare i gemensamhetsanläggningarna:

Linjefarten GA:1 – Bärande pelare
Linjefarten GA:2 – Undercentral, värme-, dag-, spillvatten, tappvatten, elledning, sopsug m.m.
Linjefarten GA:3 – Gård, miljörum, miljöstation m.m.
Mårtensdal GA:1 – Sopsuganläggning

Samfällighetsförening
Bostadsrättsföreningen Linjefarten 1 är medlem i Linjefarten samfällighetsförening som utöver förvaltning av ovanstående gemensamhetsanläggningar även hanterar gemensamhetslokalerna. Samfälligheten inkluderar även föreningarna Linjefarten 2 samt Båtturen 1.

El-leverantör
Ellevio

Uppvärmning
Fjärrvärme – Stockholm Exergi

Ventilation
Bostäderna har mekanisk frånluftsventilation FX och lokalerna FTX.

OVK
Utfört i lägenheter augusti 2014. Lokaler 2019.

Försäkring
Fastigheterna är försäkrade hos Länsförsäkringar. Bostadsrättsinnehavaren måste teckna separat bostadsrättstilläggsförsäkring.

Bredband & TV 
Huset är anslutet till fibernät med möjlighet till IP-TV, höghastighetsinternet (700-1000 Mbit) och IP-telefoni. Tjänsteleverantör är Ownit.

Hiss
Hiss finns i båda husen.
Allén har sex plan med bostäder, ett lokalplan och källare.
Orangeriet har sex plan med bostäder, plus entréplan och källare.

Har föreningen genomfört några större renoveringar/ombyggnationer och i så fall när
Oscar Properties har jobbat med garantiåtgärder efter besiktningarna.

Finns det några kommande reparationer eller ombyggnader som föreningen planerar att genomföra
Inte för tillfället.

Föreningens ekonomi

  • Linjefarten 1 har en stabil ekonomi där avgifter och hyresintäkter täcker föreningens samtliga kostnader. Föreningen har avtal med Fastum som sköter den ekonomiska förvaltningen.
  • Under 2018 genomfördes en amortering på 7 miljoner kronor.
  • Andelstal: Linjefarten 1 - 41,90%, Linjefarten 2 - 33,90% och Båtturen 1 - 24,20% enligt nyttjanderättsavtal.

Har det diskuterats någon avgiftsförändring
Inga planerade förändringar

Vad ingår i avgiften

  • Värme - vattenburen golvvärme. (Badrum har elektrisk golvvärme som är ansluten till lägenhetens el-central och betalas därför av den boende).
  • Vatten
  • Bredband (700-1000 Mbit). TV - Ownit Bas samt Ownit Play.
  • Utvändig fönsterputs 3 ggr / år för svåråtkomliga fönster. Gatufasad och inglasade balkonger.
  • Grovsopcontainer minst 2 ggr / år.

Godkänns juridisk person
Nej

Godkänner föreningen delat ägande (ex förälder/barn)
Ja

Minsta ägarandel för en av parterna
1%

Vilka gemensamhetslokaler finns
Biograf, gymanläggning, spa (torr- och ångbastu), hundspa samt aktivitetsrum. Samtliga gemensamhetslokaler är belägna inom Brf Linjefarten 2s fastighet.

Sopsortering
Det finns två miljöstationer som samtliga tre föreningar delar på. På Orangeriets husgavel finns sopsug med tre fraktioner för restavfall, plast samt matavfall.

Finns någon gemensam tvättstuga
Nej

Förråd
Källarförråd

Barnvagnsrum
Finns i båda fastigheterna

Cykelrum
Cykelliftar finns i Alléns barnvagnsrum

Garage/parkering
Ett garageplan finns under mark.
Kötiden varierar beroende på hur många försäljningar/uppsägningar det är i föreningarna då det är tre föreningar som delar garaget. Det har hittills varit ca 3-6 månaders väntetid, ibland längre.
Det finns vanliga enkelplatser, dubbelplatser (på längden) samt ett antal laddplatser för elbil. Enkelplatserna kostar 1 900 kr/mån, dubbelplatserna kostar 2 400 kr/mån.
En avgift om 500 kr/mån tas ut om man använder el på laddplatserna. Det finns fyra MC--platser totalt och de kostar 300 kr/mån.
För frågor kring garageplatserna och köplatser maila till Johanna som är ansvarig hos Fastum: johanna.brodin@fastum.se, alternativt till Linjefarten 2 som upplåter p-platserna https://www.linjefarten2.se/si...

Tar föreningen ut någon överlåtelseavgift
Ja, överlåtelseavgiften är 1190 kr (2,5% av prisbasbeloppet 2022) och betalas av köparen.

Tar föreningen ut någon pantsättningsavgift
Ja, pantsättningsavgiften är 476 kr (1% av prisbasbeloppet 2022)

Energideklaration
Slutförd vintern 2020. Energiklass C för båda husen.

Var beställs mäklarbild
Via Fastum och denna länk https://adex.sumsys.se/forms/custom_form.aspx?key=form_maklarbild
Går även bra att ringa 90 220.

Utdrag från lägenhetsregistret samt panter hanteras av
Fastum

Vart skickas ansökan om in/utträde samt överlåtelsehandlingarna
BRF Linjefarten 1
Hammarby Allé 51 B
120 30 Stockholm

Tidigarelagt tillträde
Om säljare och köpare kommer överens om att tidigarelägga det ursprungliga tillträdesdatumet så vill styrelsen få den informationen från ansvarig mäklare så fort som möjligt. Styrelsen vill även få ett nytt uppdaterat överlåtelseavtal med korrekt datum för överenskommelsen.

Senast uppdaterad 2022-11-23.
Besöksräknare

43 200 besökare sedan 2016-10-09