Mäklarinformation


Bostadshuset Allén ligger i hjärtat av HG7 och är en kraftfull byggnad som väcker starka associationer till platsens industrihistoria. Arkitekten Johannes Norlander har inspirerats av äldre fabriksbyggnader, något som inte minst märks på de stora spröjsade industrifönstren och husets urbana uttryck. 

Orangeriet är ett hus som förenar det bästa av två världar: de goda kvaliteterna i ett villaboende och det enkla livet i lägenhet. Arkitekterna Henrik Frick och Johan Arrhov har, som i kontrast mot Allén, klätt fasaden i ljuspigmenterad betong och byggnaden har stora fönster som går ända ner till golvet. Området HG7 hålls samman av gaturum, park och grönområden skapade av den prisbelönta landskapsarkitekten Johan Paju.

Vi uppdaterar löpande denna sida med t.ex. ekonomiska beslut, fastighetsåtgärder osv. Utöver aktuell information nedan får alla våra medlemmar löpande information från styrelse. Vänligen inhämta eventuell ytterligare information av säljaren. 


Organisationsnummer
769623-7275

År 2014 
Färdigställdes husen, föreningen förvärvade fastigheten och föreningen bildades.

Antal bostadsrätter
78 st totalt
43 st - Hammarby Allé 51-55 B
35 st - Textilgatan 21-25

Antal lokaler/hyresgäster
4 st uthyrningslokaler belägna i Allén
Lokal 1 - Kontrast
Lokal 2 - Englunds Konsultbyrå
Lokal 3 - YogaHub Sjöstaden 
Lokal 4 - Studio HG7

Är föreningen äkta/oäkta
Äkta förening.

Äger föreningen marken eller är det en tomträtt
Föreningen äger marken.

Gemensamhetsanläggningar
Fastigheten Linjefarten 1 är delägare i gemensamhetsanläggningarna:

Linjefarten GA:1 – Bärande pelare
Linjefarten GA:2 – Undercentral, värme-, dag-, spillvatten, tappvatten, elledning, sopsug m.m.
Linjefarten GA:3 – Gård, miljörum, miljöstation m.m.
Mårtensdal GA:1 – Sopsuganläggning

Samfällighetsförening
Bostadsrättsföreningen Linjefarten 1 är medlem i Linjefarten samfällighetsförening som utöver förvaltning av ovanstående gemensamhetsanläggningar även hanterar gemensamhetslokalerna. Samfälligheten inkluderar även föreningarna Linjefarten 2 samt Båtturen 1.

El-leverantör
Ellevio.

Uppvärmning
Fjärrvärme – Stockholm Exergi.

Ventilation
Bostäderna har mekanisk frånluftsventilation FX och lokalerna FTX.

Fönster (2- eller 3 glas)
3-glas.

OVK
Utfört i lägenheter och lokaler, oktober 2023.

Försäkring
Fastigheterna är försäkrade hos Länsförsäkringar. Bostadsrättsinnehavaren måste teckna separat bostadsrättstilläggsförsäkring.

Bredband & TV 
Huset är anslutet till fibernät med möjlighet till IP-TV, höghastighetsinternet (700-1000 Mbit) och IP-telefoni. Tjänsteleverantör är Ownit.

Hiss
Hiss finns i båda husen.
Allén har sex plan med bostäder, ett lokalplan och källare.
Orangeriet har sex plan med bostäder, plus entréplan och källare.

Har föreningen genomfört några större renoveringar/ombyggnationer och i så fall när
Ja, tillsammans med Linjefarten 2 så har entreprenör anlitats för att utföra dräneringsåtgärder på innergården under sommaren 2023.

Finns det några kommande reparationer eller ombyggnader som föreningen planerar att genomföra
Under vintern 2024 har vi åtgärdat kvarvarande besiktningsanmärkning från garantibesiktningen 5 år gällande fasaden på Alléhusets  Det avser åtgärder så som infästning av fasadplåtar samt bakomliggande brister i tejpning och plåtarbete. Slutbesikting är planerad till juli 2024. 

Föreningens ekonomi

  • Föreningen har avtal med Fastum som sköter den ekonomiska förvaltningen.
  • Föreningens största lån är bundet till 2026 till en ränta om 0,74%.
  • Under 2022 och 2018 genomfördes amorteringar på fem respektive sju miljoner kronor.
  • Andelstal: Linjefarten 1 - 41,90%, Linjefarten 2 - 33,90% och Båtturen 1 - 24,20% enligt nyttjanderättsavtal.

Har det diskuterats någon avgiftsförändring
Styrelsen beslutade under styrelsemötet 17 oktober 2023 att höja avgifterna med 10% fr.o.m. 2024-01-01. 

Vad ingår i avgiften

  • Värme - vattenburen golvvärme (badrum har elektrisk golvvärme som är ansluten till lägenhetens el-central och betalas därför av den boende).
  • Vatten.
  • Bredband (700-1000 Mbit). TV - Ownit Bas samt Ownit Play.
  • Utvändig fönsterputs 2-3 ggr / år för svåråtkomliga fönster, gatufasad och inglasade balkonger.
  • Grovsopcontainer  1-2 ggr / år.

Godkänns juridisk person
Nej.

Godkänner föreningen delat ägande (ex förälder/barn)
Ja.

Minsta ägarandel för en av parterna
1 %.

Vilka gemensamhetslokaler finns
Biograf, gymanläggning, spa (torr- och ångbastu), hundspa samt aktivitetsrum. Samtliga gemensamhetslokaler är belägna inom Brf Linjefarten 2:s fastighet.

Sopsortering
Det finns två miljöstationer som samtliga tre föreningar delar på. På Orangeriets husgavel finns sopsug med tre fraktioner för restavfall, plast samt matavfall.

Finns någon gemensam tvättstuga
Nej.

Förråd
Källarförråd.

Barnvagnsrum
Finns i båda fastigheterna.

Cykelrum
Cykelliftar finns i Alléns barnvagnsrum.

Garage/p-platser
Ett garageplan finns under mark där p-platserna upplåts av Linjefarten 2 och administreras av Fastum.

Det finns 126 platser, enkla- och dubbelplatser samt även 6 st MC-platser. L2 har byggt ut ett antal el-platser, d.v.s. platser med möjlighet att ladda el- eller hybridbil.

Kötiden varierar beroende på hur mycket försäljningar/uppsägningar det är i föreningarna då det är tre föreningar som delar garaget.

Prissättning nedan, alla priser är inklusive moms per månad.

Enkelplats: 2 200 kr
Dubbelplats: 2 770 kr
El-plats: 2 800 kr inkl. el
MC: 550 kr

För frågor om garageplats samt kö, maila eller ring till Fastum som administrerar - kundsupport@fastum.se, tel. nr 90 220. Alternativt till Linjefarten 2 som upplåter p-platserna.

Tar föreningen ut någon överlåtelseavgift
Ja, överlåtelseavgiften är 2,5% av aktuellt prisbasbelopp ( 1 433 kr 2024) och betalas av köparen.

Tar föreningen ut någon pantsättningsavgift
Ja, pantsättningsavgiften är 1% av aktuellt prisbasbelopp (573 kr 2024).

Energideklaration
Slutförd vintern 2020. Energiklass C för båda husen.

Var beställs mäklarbild

Via Fastum (https://maklarservice.fastum.se).

Utdrag från lägenhetsregistret samt panter hanteras av
Fastum.

Vart skickas ansökan om in/utträde samt överlåtelsehandlingarna
Vi tar enbart emot digitala ansökningar och dessa laddas upp i Fastums portal.  https://maklarservice.fastum.se

Eventuella postala ansökningar till styrelsen eller Fastum samt e-postade ansökningar direkt till styrelsen kommer ej hanteras. 

Vid förmedling av lägenhet belägen i Hammarby Allé, läs nedan.

Det har ibland uppstått tveksamheter kring vilket lgh-nr boende ska anmäla till Skatteverket gällande de som tillträder en lgh belägen i Hammarby Allé 51-55.

När huset stod klart så har Oscar Properties tyvärr rapporterat fel lägenhetsnummer till Skatteverket/Lantmäteriet. Vi har därför tagit fram en förteckning över lägenhetsnumren för att förtydliga, den hittar ni här.

Tidigarelagt tillträde
Om säljare och köpare kommer överens om att tidigarelägga det ursprungliga tillträdesdatumet så vill styrelsen få den informationen från ansvarig mäklare så fort som möjligt. Styrelsen vill även få ett tilläggsavtal med korrekt datum för överenskommelsen. Tilläggsavtalet mejlas direkt till styrelsen på nedan adress

Mail till styrelsen
styrelsen@brflinjefarten1.se

Senast uppdaterad 2024-07-08.
Besöksräknare

68 846 besökare sedan 2016-10-09