BRF Linjefarten 1 | 769623-7275

A-Ö

Hoppa direkt till: A B F G N P R T Ö

A

Avfallshantering

Ställ inte din soppåse i trapphuset i väntan på att kastas, utöver otrevlig odör kan det också innebära brandfara. Tänk på att inte spola ner tidningspapper, bindor och andra föremål i toaletten. Det är inte bara dåligt för miljön utan kan också orsaka stopp i avloppsrören. Eventuell rensning av avloppsstammen bekostas av lägenhetsmedlemmen. Efter jul när det är dags att kasta granen, lämna den på avsedd plats och inte på trottoaren utanför porten.

Våra sopnedkast är anslutna till en sopsug, vilket innebär att soporna transporteras i slutna rörsystem under mark. Om du slänger fel saker och det blir stopp i rörsystemet kan många drabbas.

Restavfall
Använd soppåsar till restavfallet. Knyt ihop påsen väl.
Exempel på restavfall: Plastpåsar, blöjor, kuvert och väldigt kladdiga förpackningar. Mindre prylar av plast, glas och papper som inte är förpackningar hör också hit.

Biologiskt avfall
Använd papperspåsen som är avsedd för det biologiska avfallet. Påsar kan hämtas hos ICA Sjöstaden.
Exempel på biologiskt avfall: Rester av kött, fisk, frukt, bröd och grönsaker. Även äggskal, kaffesump, kaffefilter, hushållspapper och snittblommor.

Tidningar
Släng en bunt i taget. Tidningarna ska vara lösa. Eventuell påse slängs som restavfall.
Exempel på tidningar: Trycksaker, alla slags tidningar, broschyrer, papper och reklamblad. OBS! inte post-it lappar och kuvert.

Släng inte vad som helst i sopnedkasten, sunt förnuft gäller. Granar, hockeyklubbor, pärmar, pizzakartonger (om du inte river dem i småbitar först), frigolit, wellpapp och stekpannor är exempel på saker som kan orsaka stopp och därför inte ska slängas i nedkastet. Läs mer på www.envac.se.

Miljörum
Övrigt avfall såsom glasflaskor, plast, wellpapp, kartonger m.m. återvinns i miljörummet som finns i Packhuset, ingång från gården eller på närmaste återvinningsstation. Miljörummet töms 4 ggr/vecka. Städning av miljörummet sker på måndagar efter tömning. Observera att det gemensamma miljörummet och kärlen är underdimensionerade för hela HG7.

Får det du tänkt återvinna inte plats, ta då hem det igen eller ta med det till en återvinningsstation. Bygg inte berg och lägg det inte på golvet eller utanför dörren. Dels så städar ingen efter dig och dels drar det åt sig råttor. Dessutom drabbas vi av straffavgifter från återvinningsföretagen.

Container
Styrelsen har beslutat att vid flera tillfällen under året hyra containers för medlemmarna för att slänga skräp och grovsopor. Styrelsen meddelar skriftligen när datum är bokat.

B

Barnvagnsrum

Barnvagnar kan förvaras i barnvagnsrummen om man inte vill ha dem i sin lägenhet. Har du ett barn som flitigt använder sin spring- och sparkcykel kan den också förvaras här under sommarhalvåret. För långtidsförvaring hänvisar vi till lägenhetsförrådet. Dessa är leksaker utan kedja och ska ej stå i cykelrummet.

Observera att det inte är tillåtet att förvara varken barnvagn, vanlig cykel eller spring- och sparkcykel i trapphusen då de både är en brandrisk och förhindrande vid utrymning!

Bastu

Ångbastun samt torrbastun sätts på av er boende genom att trycka på timern utanför glasdörrarna. Det tar cirka 30 min till dess att bastun är varm. Ångbastun stängs av automatiskt efter två timmar och torrbastun efter tre timmar. Bastun går inte att boka privat utan är öppen för alla. Enligt önskemål kommer bastun att kunna utnyttjas enligt nedanstående schema för dam- respektive herrtider.

  Jämna veckor Udda veckor
Damer kl. 16-18 kl. 18-20
Herrar kl. 18-20 kl. 16-18
Mix Övriga tider Övriga tider
Behandlingsrum

Bokningar samt uppgift om behandlingar och priser sker i Yogayamas reception alternativt per telefon 08-660 88 60.

Bio & Aktivitetsrum

Biografen och aktivitetsrummet är belägna på Sjöfartsgatan 10. För instruktion om bokning vänligen se Bokning av lokaler.

Biografen kan kopplas till egen dator via HDMI ingång på fronten av Blu Ray-spelaren, där finns även USB ingång. Det finns en manual i biografen hur man gör. Vid frågor avseende biografen ber vi er vänligen vända er till Lennart Berg (lennart.berg@ebab.se) som är med i facilitetsgruppen med huvudansvar för biografen.

Till aktivitetsrummet hör ett kök med porslin för 12 personer samt visst möblemang och leksaker.

Efter användande av biografen samt aktivitetsrummet åligger det boende att städa efter sig. Städbolaget kompletteringsstädar och fyller på förbrukningsmaterial en gång i veckan.

Samtliga utrymmen tänds med på- och avknapp. För starkare belysning behöver knappen hållas inne.

Bokning av lokaler
  • Bion och Lokalen bokas separat. Vill man nyttja båda, bokar man båda.
  • Vardagstiderna är mellan 7-22.
  • Helgtiderna, de s k "barnkalastiderna", är förlängda med 1 h så att det ska räcka med att boka enbart ett pass. Detta möjliggör att fler sällskap kan ha barnkalas samma dag plus att man får mer tid till fix som att pynta, städa, diska.
  • Styrelsen kommer kunna se vem som bokat och när.
  • Bokningen är gratis, men man kan bli tvungen att betala 500 kr för efterstädning om man lämnar i ostädat skick.
  • Vid misskötsel såsom ex störning eller obetald efterstädsavgift kan man bli blockerad i 3 månader.
  • Bokningarna är begränsade till 1/dag och 3/månad per bokningsobjekt.

Logga in och boka

Ni måste först ha skapat ett eget medlemslogin på föreningens hemsida. Därefter kan ni även logga in på kvarterhg7.se med samma inloggningsuppgifter.

Bredband

Fastigheten är ansluten till Ownit för internet. I månadsavgiften igår 100 Mbit/s bredband via Ownit. De erbjuder även bredbandstelefoni utan fasta abonnemangskostnader. Kontakta dem på 08-525 07 300 eller info@ownit.se vid frågor.

F

Fönstertvätt

Två gånger om året (en gång på våren & en gång på hösten) bekostar föreningen utvändig tvätt utav fönstren pga av svårigheterna för medlemmar att utföra det själva. Styrelsen skickar ut information till medlemmarna skriftligen när datum är bokat.

Förråd

Källar- och/eller vindsförråd finns till varje lägenhet. Inbrott och inbrottsförsök i källar- och vindsförråd är vanligt förekommande. Förvara inte stöldbegärlig eller värdefull egendom i dessa utrymmen. På grund av brandrisk får inga lösa föremål förvaras i gångarna på vind eller källare.

Försäkringar

Fastigheten är för närvarande försäkrad hos Länsförsäkringar. Bostadsrättsinnehavaren ska teckna en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen avseende bostadsrätt. Föreningen har skadedjursförsäkring. Om du upptäcker skadedjur i din lägenhet eller i de gemensamma utrymmena, kontakta styrelsen. Ibland kan även angränsande lägenheter behöva saneras.

G

Garage

För frågor om garageplats, kontakta Sara Ericson på Fastum, e-post sara.ericson@fastum.se.

Grillning

Grillning är inte tillåten på våra balkonger. Boende högst upp och längst ner med uteplats är undantagna denna regel. Kom ihåg att visa hänsyn till dina grannar, så tänk på var du placerar grillen. På gården i kvarter HG7 finns det två klotgrillar utställda för dem som önskar grilla.

Gym

För allas trevnad vänligen torka av maskiner och fria vikter efter varje träning och lämna gymmet i det skick du själv önskar finna det i. Sprayflaskor och pappershanddukar finns i anslutning till handfatet.

Gymmet är öppet mellan 07.00-22.00 varje dag och det fungerar att komma in med den tagg ni redan har. Ingång till gymmet sker från innergården. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi en åldersgräns på 16 år för träning eller i målsmans sällskap.

Städning utförs måndagar och fredagar 11.00-13.00.

Vid frågor avseende gymmet ber vi er vänligen vända er till Payman Hazheer (payman.hazheer@work-shop.se) eller Josef Bakszt (josef.bakszt@gmail.com) som är med i facilitetsgruppen med huvudansvar för gymmet.

N

Nycklar

För beställning av fler nycklar vänder du dig till Certego (f.d. Swesafe). De finns på Västberga Allé 5 och har öppet vardagar 07.00-16.00. Ta med dig identitetshandling, senaste månadsavi och giltig nyckel.

P

Portar & Trapphus

Se till att portar och dörrar i gemensamma utrymmen går i lås så att obehöriga inte kommer in. Detta gäller även dörrar ut mot gården och till källare och vind.

- Portkoden kan användas mellan 07.00-20.00.
- Porttelefonen fungerar mellan 07.00-22.00.
- Taggen fungerar dygnet runt.

Ändring av koden meddelas skriftligen. Det är bättre att låsa upp porten via porttelefon än att dela ut en portkod till dina gäster. När din besökare ringer upp din telefon från porttelefonen, så svarar du och trycker nummer 5 för att låsa upp. Därefter lägger du på luren. Om du inte vill låsa upp porten så avslutar du samtalet utan att trycka något nummer.

För att ändra eller lägga till nummer för porttelefon samt beställa tags kontaktar ni styrelsen via formuläret på denna hemsidan.

Av brandutrymningsskäl och också för allas trevnad är det inte tillåtet att förvara byggmaterial, cyklar, barnvagnar, flyttgods eller liknande i trapphuset. Utrymningsvägar ska alltid vara fria.

Trappstädning sköts av en städfirman Condita en gång i veckan, i porten sitter en lapp där ni ser vilka dagar som er port städas. För att städning ska kunna ske måste ytorna hållas fria. Det är därför inte tillåtet att lägga ut dörrmattor utanför ytterdörren.

Namnskyltar ordnas av styrelsen till självkostnadspris för medlemmarna.

Postfacken ska hållas enhetliga. Egna skyltar får inte sättas upp.

Sätt inte upp några klisterlappar på era dörrar eller dörrkarmar. Önskar ni sätta upp lapp om larm och bevakning tillfrågar ni styrelsen först.

Rökning är inte tillåten i trapphus eller i övriga, allmänna utrymmen inom fastigheten.

R

Renovering

Ska du renovera eller bygga om din lägenhet/balkong/terrass/uteplats ber vi dig läsa stadgarna först. Om du har frågor om bestämmelser kring renovering, ta kontakt med någon i styrelsen .

Om renoveringen kräver bygglov eller bygganmälan så ska styrelsen kontaktas och en kopia av bygglovet överlämnas innan renoveringen påbörjas. Vänd dig till Stockholms Stadsbyggnadskontor för ansökan om bygglov.

Om ombyggnad skett felaktigt eller utan tillstånd så utgår en avgift. Föreningen kan också underkänna ombyggnaden och kräva att medlemmen återställer lägenheten till ursprungligt skick.

Lägenhetsritningar finns i viss omfattning hos styrelsen.

Att tänka på vid renovering:

- Om du behöver stänga av vatten eller el för en kortare period under arbetet så måste du meddela berörda föreningsmedlemmar i god tid. Tänk på att stänga av huvudvattenkranen, inte sidovattenkranar.

- Använd inte trapphuset som arbetsplats när du renoverar.

- Meddela dina grannar att renoveringen ska genomföras.

- Renoveringsarbetet får utföras vardagar 08.00-17.00.

- Om du behöver använda hissen för att transportera material så var vänlig att akta inredningen. Klä in hissen invändigt i skyddande papp.

Rökning

Rökning är inte tillåten på föreningens balkonger då vårt ventilationssystem inte tillåter det.

T

TV

Ownit är leverantör av vår tv-tjänst. I månadsavgiften ingår Ownit Bas. Önskar du fler tv-kanaler eller vill uppgradera till inspelningsbar tv-box så kontaktar du Ownit direkt på telefon 08-525 07 300 eller info@ownit.se. Boxen tillhör lägenheten och det är lägenhetsinnehavarens ansvar att vidarebefodra till kommande ägare vid eventuell föräljning.

Ö

Övrigt

Alla meddelanden från föreningen till medlemmarna sker via e-post.

Det åligger lägenhetsinnehavaren att själva rensa bostadens vattenlås – vilket bör ske två gånger per år.

Se efter dina husdjur, det är förbjudet att rasta eller att låta hundar och katter att springa lösa inom förenings område.

Visa hänsyn till era grannar när det gäller oljud. Tänk även på att använda dörrhandtag när du stänger dörrar till lägenhet och hiss.

Besöksräknare

11 511 besökare sedan 2016-10-09

Arkivet